Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Spoluúčasť

Čo je spoluúčasť?

Spoluúčasť je  peňažné vyjadrenie výšky sumy, ktorou sa poistený podieľa na likvidácii škody z poistnej udalosti. O túto sumu bude teda poistné plnenie krátené. 

Spoluúčasť môže byť vyjadrená:

  • percentuálne - podielom zo spôsobenej škody (napr. 5 % zo škody),

  • pevnou sumou - napr. fixná spoluúčasť 150 €,

  • kombinovane - napr. 5 % zo škody, minimálne však 150 €.

Poistenie so spoluúčasťou

Spoluúčasť sa uplatňuje vo viacerých typoch poistenia, napríklad v poistení vozidiel, v poistení majetku, v poistení zodpovednosti za škodu a podobne.

Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každé poistné plnenie o dohodnutú výšku spoluúčasti. Pri menších škodových udalostiach, kedy je škoda nižšia ako výška spoluúčasti, k poistnému plneniu nedochádza.