Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Slovenská asociácia poisťovní

Čo je Slovenská asociácia poisťovní?

Slovenská asociácia poisťovní je záujmové združenie komerčných poisťovní, ktorej cieľom  je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov, a to vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Jej aktivity sa zameriavajú predovšetkým na ekonomiku poistenia, vzdelávanie a propagáciu poisťovacieho sektora ako celku.

Slovenská asociácia poisťovní  je členom Insurance Europe, ktorá združuje jednotlivé národné asociácie v Európe.