Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Rezervotvorné poistenie

Čo je rezervotvorné poistenie?

Rezervotvorné poistenie je druh životného poistenia, pri ktorom sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných plnení v budúcom období pre rôzne poistné udalosti, ako sú:

  • dožitie - situácia, kedy sa poistený dočká konca poistnej doby alebo konca poistnej zmluvy,

  • úmrtie - prípad smrti,

  • dôchodok  - pravidelná platba vyplácaná na základe zásluhovosti (za odpracované roky od štátu) alebo poistných podmienok dohodnutých s poisťovňou v poistnej zmluve.

V rezervotvornom poistení poistná udalosť určite nastane, preto poisťovňa odkladá časť poistného ako technickú rezervu. V týchto poisteniach sa poistné plnenie vyplatí vždy, a to buď poistenému,  pozostalým alebo inej oprávnenej osobe.