Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Renta

Čo je renta?

Renta je pravidelný a stály príjem, resp. dôchodok z kapitálového alebo investičného životného poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia a podobne

Môže ísť aj o rentu z poistenia zodpovednosti za škody, pokiaľ je jeho súčasťou náhrada škody na zdraví. V tomto prípade renta po ukončení riadnej pracovnej činnosti poskytuje náhradu chýbajúceho zárobku z dôvodu čiastočne alebo úplne obmedzenej pracovnej schopnosti, prípadne úhradu nákladov na výživu pozostalých.  

Doživotná renta

V prípade, že je renta vyplácaná poistenému až do jeho smrti, ide o doživotnú rentu(doživotné vyplácanie). Výplata sa uskutočňuje na základe zásluhovosti (napríklad dôchodok od štátu) alebo v súlade s podmienkami dohodnutými v poistnej zmluve.