Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Rekonvalescencia

Čo je rekonvalescencia?

Rekonvalescencia znamená zotavovanie po úraze či chorobe. Rekonvalescenciou by mal postihnutý znovu nadobudnúť fyzickú výkonnosť ako pred hospitalizáciou, resp. s prihliadnutím na následky úrazu alebo choroby.

Rekonvalescencia v poisťovníctve

Rekonvalescencia môže byť tiež predmetom poistenia, a to napríklad vo forme pripoistenia rekonvalescencie  následkom úrazu  alebo  následkom choroby. Ide o pripoistenie rekonvalescencie, ktorá nasleduje po hospitalizácii z dôvodu úrazu alebo choroby. Poistná udalosť sa v tomto prípade začína prvým dňom po ukončení hospitalizácie poisteného. Náklady na rekonvalescenciu môžu byť kryté tiež zo samotného úrazového poistenia.