Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Prirážka k poistnému

Čo je prirážka k poistnému?

Prirážka k poistnému je zvýšenie základnej sadzby poistného z dôvodu vyššieho rizika alebo iného dôvodu. 

Príklady prirážky v poistení

Jedným zo spôsobov, akým sa uplatňuje prirážka k poistnému, je napríklad malus pri poistení vozidiel. Ide o prirážku k základnému poistnému, ktorá klientovi zvyšuje poistné v dôsledku nepriaznivého škodového priebehu v predchádzajúcom období. V prípade malusu ide o opak bonusu - zľavy z poistného, ktorá sa poistenému poskytuje z výšky poistného, ak splnil stanovené alebo dohodnuté podmienky. 

Prirážku môže poisťovňa stanoviť aj v prípade platieb poistného, ktoré sú frekventovanejšie ako ročné. Poistné obdobie je v závislosti od podmienok jednotlivých poisťovní možné dojednať aj kratšie ako jeden rok - polročné, štvrťročné alebo mesačné.