Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistný garančný fond

Čo je poistný garančný fond?

Poistný garančný fond, označovaný aj ako garančný fond poistenia, je fond spravovaný  Slovenskou kanceláriou poisťovateľov, z ktorého kancelária poskytuje poistné plnenie  za škody

Z poistného garančného fondu sa teda za určitých okolností poskytuje poškodenému poistné plnenie, prípadne náhradné poistné plnenie. Poistný garančný fond sa pritom vytvára z príspevkov členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov, z hraničného poistenia, z výnosov zo zaistenia, z výnosov z termínovaných vkladov a z   regresov.