Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Pohľadávka

Čo je pohľadávka?

Pohľadávka je finančný nárok osoby voči inej fyzickej alebo právnickej osobe. 

Poistenie pohľadávok

Úradu pohľadávok je možné poistiť. Poistenie pohľadávok poskytuje poistnú ochranu v prípadoch, ak odberateľ neuhradí pohľadávky za poskytnuté tovary alebo služby z dôvodov platobnej neschopnosti alebo tzv. platobnej nevôle. V tomto prípade vzniká škoda vo výške všetkých neuhradených pohľadávok voči odberateľovi. Ak dôjde k neuhradenej pohľadávke, poisťovňa vyplatí poistné plnenie, čím sa zabráni strate, ktorá by mohla byť pre firmu likvidačná. Rozsah poistenia závisí od konkrétnych podmienok, ktoré sa dohodnú medzi zmluvnými stranami.