Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Podmienky poistiteľnosti

Čo sú podmienky poistiteľnosti? 

Podmienky poistiteľnosti  poistné podmienky, za ktorých poisťovňa môže alebo chce poistné riziko poistiť. Tieto podmienky sú dohodnuté v poistnej zmluve medzi poistníkom a poisťovňou. 

V tomto zmysle rozlišujeme medzi: 

  • poistiteľnými rizikami - riziká, ktoré poisťovňa môže v zmysle poistno-technických podmienok prijať do poistenia, 

  • nepoistiteľnými rizikami - riziká, ktoré poisťovňa nemôže prijať do poistenia. 

Podmienky poistiteľnosti rizika

Nepoistiteľné riziká poisťovňa nemôže prijať do poistenia z rôznych dôvodov, napríklad kvôli nepoznanému alebo neprimeranému riziku pre poisťovňu, prípadne kvôli situácii, kedy by bolo poistenie v rozpore zo zákonom. Takéto riziká sú príliš veľké alebo nie je možné určiť veľkosť budúcej škody (napríklad poistenie proti poškodeniu povodňou v povodňovej oblasti, poistenie havarovaného vozidla na riziko havárie, poistenie chorého alebo veľmi starého občana alebo iné vážne poškodenie hmotného majetku, ktorý sa má poistiť). 

Medzi podmienky poistiteľnosti rizika patria:

  • identifikovateľnosť,

  • vyčísliteľnosť straty,

  • náhodnosť udalosti,

  • ekonomická únosnosť,

  • veľký počet podobných objektov poistenia,

  • poistené subjekty by nemali byť ohrozené tým istým katastrofickým rizikom,

  • veľké potenciálne škody,

  • pravdepodobnosť vzniku škody nesmie byť príliš vysoká.