Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Podielový fond

Čo je podielový fond?

Podielový fond je účelový fond, ktorého majetok je rozdelený na podiely - podielové jednotky a každý investor sa tak stáva jeho podielnikom, teda osobou, ktorá vlastní časť majetku podielového fondu. Hodnota podielovej jednotky, teda časti majetku podielového fondu, je určená pomerom majetku k počtu podielových jednotiek. 

Podielové fondy v poistení 

Podielové fondy sú napríklad súčasťou tzv. investičného životného poistenia. Platba poistného sa rozdelí na dve časti - tzv. rizikovú zložku, ktorá pokrýva riziká a sporiacu zložku, ktorá sa zhodnocuje. Nasporené peniaze však nemajú garantované úročenie, ale sú ďalej investované do podielových fondov podľa zvolenej stratégie. Na výber je akciová, dlhopisová alebo vyvážená investičná stratégia, ktoré sa odlišujú pomerom rizika a zhodnotením finačných prostriedkov.  

Miera zhodnotenia investovaných prostriedkov vyjadrená v percentách sa označuje ako výkonnosť fondu