Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Osvedčenie o evidencii vozidla

Čo je osvedčenie o evidencii vozidla?

Osvedčenie o evidencii vozidla je doklad vydaný na základe zákona, ktorý  preukazuje druh, typ a vlastnosti vozidla a jeho súčastí, ako aj údaje o jeho majiteľovi a  držiteľovi.

Osvedčenie o evidencii - časť I a II

Osvedčenie o evidencii - časť I a II sú doklady, ktorý oprávňuje prevádzkovať vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách. Sú označené sériou a evidenčným číslom a sú verejnou listinou.

Osvedčenie o evidencii je tiež evidenčným dokladom k vozidlu, ktorým sa preukazuje prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel. Vydáva sa teda vozidlám, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel. Vozidlám, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, sa vydáva technické osvedčenie vozidla.