Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Osobné vozidlo

Čo je osobné vozidlo?

Osobné vozidlo je vozidlo, ktoré je konštruované iba pre prepravu sediacich osôb, a to najviac deviatich (vrátane vodiča), pričom priestor pre batožinu nesmie byť väčší než priestor pre cestujúcich. Do tohto priestoru sa nezapočítava priestor získaný sklopením alebo prechodnou demontážou sedačiek (osobný automobil kategórie M1). 

Naproti tomu úžitkové vozidlo sa definuje ako vozidlo, ktoré je svojou konštrukciou určené pre dopravu nákladu (nákladný automobil kategórie N1). 

Poistenie osobných vozidiel

Poistenie osobných vozidiel je možné zjednať pre osobné motorové vozidlá do najväčšej povolenej celkovej hmotnosti 3 500 kg (kategórie M1), a to ako povinné zmluvné poistenie alebo ako havarijné poistenie vozidiel.