Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Odškodnenie

Čo je odškodnenie?

Odškodnenie znamená náhradu, resp. kompenzáciu   po poistnej udalosti. Môže sa realizovať vo forme finančného odškodnenia alebo vecného odškodnenia. 

Finančné vs. vecné odškodnenie

  • finančné odškodnenie - peňažné odškodnenie vzniknutej škody na majetku, škody na zdraví alebo vlastníckom práve v sume, ktorú poisťovateľ vyplatí na základe poistnej zmluvy, ak nastane poistná udalosť,  

  • vecné odškodnenie - dohoda o náhrade zničenej veci formou vecnej náhrady, kde v prípade poistnej udalosti dochádza k náhrade zničenej veci za rovnakú vec rovnakej kvality, teda kus za kus.