Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Odovzdané zaistenie

Čo je odovzdané zaistenie?

Odovzdané zaistenie je zaistenie rozdelené medzi viacerých zaistovateľov. V prípade vysokého rizika ponúka časť zaistenia iným zaisťovateľom tzv. generálny zaisťovateľ, teda zaisťovateľ s najväčším podielom zaisteného rizika. 

Pod zaistením sa pritom rozumie poistenie poistenia, teda odovzdanie časti rizika prevzatého poisťovňou na zaisťovňu - poisťovňu, ktorá podniká formou preberania časti rizika od poisťovní. Na poistnom plnení sa potom spravidla podieľajú poisťovňa so zaisťovňou v pomere, v akom si rozdelili riziko a poistné.