Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Odcudzenie veci

Čo je odcudzenie veci?

Odcudzenie veci znamená privlastnenie si veci krádežou, lúpežou, vlámaním alebo iným  neoprávneným spôsobom. Z hľadiska poistenia je odcudzenie štandardným rizikom majetkového poistenia.

Poistenie odcudzenia

V rámci poistenia odcudzenia poistné podmienky poisťovní rozlišujú spôsob, akým k odcudzeniu došlo:

  • prostá krádež - neoprávnené privlastnenie si cudzej poistenej veci, pri ktorej zlodej nemusí prekonať žiadne ochranné zabezpečenie (napríklad krádež neuzamknutého bicykla z ulice),

  • krádež vlámaním - odcudzenie poistenej veci, pri ktorom zlodej prekoná ochranné zabezpečenie (napríklad zámok alebo alarm),

  • lúpež - zmocnenie sa cudzej poistenej veci za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia voči poistenému alebo inej osobe, 

  • iný neoprávnený spôsob privlastnenia,  napríklad pri vandalizme. 

V rámci poistenia sú štandardne kryté všetky uvedené riziká s výnimkou prostej krádeže, ktorú majú poisťovne spravidla uvedené vo výlukách z poistenia.