Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Ochranná lehota

Čo je ochranná lehota?

Ochranná lehota je časové obdobie, počas ktorého poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti nemusí poistenému alebo poškodenému poskytnúť poistné plnenie. 

Ochranná lehota v životnom poistení

Ochranná lehota sa uplatňuje napríklad v životnom poistení. Ak napríklad klient   uzavrie životné poistenie a do mesiaca mu je diagnostikovaná vážna choroba ako rakovina, nemá nárok na poistné plnenie. Ochrannou lehotou sa totiž na určité obdobie odkladá platnosť poistenia, ktoré sa vzťahuje na poistné krytie súvisiace s chorobou. Dĺžka tejto lehoty môže byť odlišná podľa druhu pripoistenia a stanovuje sa v poistných podmienkach. Po uplynutí ochrannej doby je klient krytý v plnej výške.