Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Obligatórne poistenie

Čo je obligatórne poistenie?

Obligatórne poistenie je iný výraz používaný pre povinné poistenie, teda poistenie, kde povinnosť uzatvoriť poistné krytie na tento druh poistenia vyplýva zo zákona alebo iných nariadení.

Formy poistenia

V tomto kontexte sa poistenie na Slovensku vykonáva v niekoľkých formách poistenia: 

1. zákonné poistenie - poistenie, ktoré vzniká na základe zákona, pričom obsah poistenia, poistné a výška poistného plnenia sú stanovené právnym predpisom (napríklad zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a podobne);

2. zmluvné poistenie - poistenie, ktoré sa uzatvára zmluvou na povinnej alebo dobrovoľnej báze:

  • povinné zmluvné poistenie -  poistenie, pri ktorom povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu vyplýva zo zákona alebo iných nariadení (napríklad PZP, poistenie profesijnej zodpovednosti),

  • dobrovoľné zmluvné poistenie - poistenie, ktoré poistník uzatvorí dobrovoľne na základe zmluvy (napríklad havarijné poistenie, životné poistenie, poistenie domácnosti a podobne).