Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Objem motora

Čo je objem motora?

Objem motora, označovaný aj ako objem valcov, je číselné vyjadrenie fyzikálnej vlastnosti  motora. Vyjadruje sa v cm3. 

Objem motora a poistenie

Objem motora patrí k základným parametrom, ktoré ovplyvňujú cenu povinného zmluvného poistenia. Čím je objem a výkon motora vyšší, tým je cena PZP spravidla vyššia.  

K ďalším parametrom ovplyvňujúcim výšku poistného patria napríklad značka a model vozidla, jeho použitie, lokalita bydliska, vek držiteľa motorového vozidla, dĺžka bezškodového priebehu alebo to, či auto poisťuje fyzická alebo právnická osoba. Každá poisťovňa však pri výpočte poistenia môže brať do úvahy inú kombináciu parametrov.