Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Nezavinená nehoda

Čo je nezavinená nehoda?

Nezavinená nehoda je dopravná nehoda, kde poistený bol účastníkom, ale jeho konanie nebolo dôvodom jej vzniku. 

K poškodeniu alebo zničeniu poisteného vozidla v dôsledku nezavinenej dopravnej nehody môže dôjsť prevádzkou iného dopravného prostriedku, ktoré je vo vlastníctve vinníka nehody, ktorý za škodu spôsobenú pri dopravnej nehode preukázateľne zodpovedá. Do kategórie nehôd nezavinených vodičom patrí napríklad aj zrážka zvieraťa, ktorej riziko môže byť predmetom poistenia. 

Pri škodách z poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla v dôsledku nezavinenej dopravnej nehody sa spravidla neodpočítava ani spoluúčasť poisteného.