Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Neúmyselné zavinenie škodovej udalosti

Čo je neúmyselné zavinenie škodovej udalosti?

Neúmyselné zavinenie škodovej udalosti je konanie, ktorého výsledkom bol neplánovaný vznik poistnej udalosti zavinený poisteným.  O poistnú udalosť ide v prípade, že je poškodená vec, právo, povinnosť alebo zodpovednosť predmetom poistenia a spôsob vzniku škody zodpovedá poistenému riziku. 

Zavinenie sa pritom definuje ako spôsobenie morálnej, materiálnej alebo inej ujmy. Pri zavinení sa skúma rozsah zodpovednosti a otázka úmyselného alebo neúmyselného spôsobenia ujmy.