Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Nepoistiteľné riziko

Čo je nepoistiteľné riziko?

Nepoistiteľné riziko, označované aj ako neprijateľné riziko, je riziko, ktoré poisťovňa nemôže prijať do poistenia, a to z rôznych dôvodov, najmä v prípadoch nepoznaného alebo neprimeraného rizika pre poisťovňu, prípadne situácia, kedy by bolo poistenie v rozpore so zákonom. 

V prípade takýchto rizík ide o riziká, ktoré sú  príliš veľké alebo nie je možné určiť veľkosť budúcej škody  (napríklad poistenie proti poškodeniu povodňou v povodňovej oblasti, poistenie havarovaného vozidla   na riziko havárie, poistenie chorého alebo veľmi starého občana alebo iné vážne poškodenie hmotného majetku, ktorý sa má poistiť). 

Podmienky poistiteľnosti rizika

Naproti tomu poistiteľné riziko je riziko, ktoré môže poisťovňa v zmysle poistno-technických podmienok prijať do poistenia. Ide hlavne o tzv. čisté riziká. 

Medzi podmienky poistiteľnosti rizika patria:

  • identifikovateľnosť,

  • vyčísliteľnosť straty,

  • náhodnosť udalosti,

  • ekonomická únosnosť,

  • veľký počet podobných objektov poistenia,

  • poistené subjekty by nemali byť ohrozené tým istým katastrofickým rizikom,

  • veľké potenciálne škody,

  • pravdepodobnosť vzniku škody nesmie byť príliš vysoká.