Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Nekoľajové vozidlo

Čo je nekoľajové vozidlo?

Nekoľajové vozidlo je druh vozidla, ktoré sa pohybuje mimo koľají, napríklad na ceste. Nekoľajové vozidlo môže byť s vlastným pohonom, ako aj bez vlastného pohonu.

Poistenie vozidiel 

Zákon o PZP vymedzuje pojem motorové vozidlo, ktorým sa rozumie samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz.

Držiteľ, vlastník alebo prevádzkovateľ tuzemského motorového vozidla je povinný uzavrieť zmluvu o   PZP, v prípade cudzozemského motorového vozidla je to jeho vodič.