Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Následná škoda

Čo je následná škoda?

Následná škoda je strata následne vyvolaná poistnou udalosťou. Môže ísť napríklad o:

  • náklady na záchranu  - náklady vynaložené na vyhľadanie poisteného a jeho následnú záchranu,   

  • náklady na odpratávanie - náklady na odstránenie následkov po poistnej udalosti (napríklad náklady na odstránenie sutín po poistnej udalosti, odstránenie znečistenia cesty unikajúcim palivom a podobne),  

  • stratu zisku, 

  • ďalšie náklady. 

V niektorých prípadoch môže byť následná škoda predmetom poistnej náhrady, resp. aj poistenia, v iných prípadoch patrí následná škoda naopak medzi tzv. výluky z poistenia.