Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Náklady na odpratávanie

Čo sú náklady na odpratávanie?

Náklady na odpratávanie, označované aj ako odpratávacie náklady, sú náklady na odstránenie následkov po poistnej udalosti. Môže ísť napríklad o náklady na odstránenie znečistenia cesty unikajúcim palivom, odstránenie sutín po poistnej udalosti, odpratávacie náklady vynaložené na odpratanie zvyškov poistenej zásielky postihnutej poistnou udalosťou a podobne. 

Odpratávacie náklady sú spravidla súčasťou tzv. následnej škody, teda straty následne vyvolanej poistnou udalosťou. V niektorých prípadoch môže byť aj následná škoda predmetom poistenia, a teda aj poistnej náhrady.