Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Náhodná udalosť

Čo je náhodná udalosť?

Náhodná udalosť je udalosť, ktorá vznikla neočakávane, bez akýchkoľvek príčinných súvislostí a bez zámeru. Takáto udalosť vzniká v krátkom časovom okamihu a poistený alebo poškodený nemohol jej vzniku predísť.

Práve náhodnosť udalosti je tým parametrom, ktorý odlišuje bežnú udalosť od poistnej udalosti. Nie každá udalosť je totiž poistná. Poistnou udalosťou je náhodná udalosť, o ktorej nevieme, kedy sa stane a či sa vôbec stane. Je bližšie vymedzená všeobecnými poistnými podmienkami, poistnou zmluvou alebo príslušným právnym predpisom, na ktorý sa poistná zmluva odvoláva.