Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Nadpoistenie

Čo je nadpoistenie?

Nadpoistenie je stav, kedy poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve je vyššia ako poistná hodnota poisteného predmetu.

Nadpoistenie vs. podpoistenie

Nadpoistenie majetku nie je žiaduce. Napriek tomu, že klient platí poisťovni vyššie poistné, poistné plnenie sa vzťahuje len na skutočnú hodnotu poistenej veci. Teda v prípade, že si poistník majetok nadhodnotí, poisťovňa mu v prípade poistnej udalosti zaplatí len skutočné náklady na opravu alebo obstaranie poškodenej alebo zničenej veci. 

Opačným javom k nadpoisteniu je tzv. podpoistenie, teda stav, kedy poistné krytie alebo poistné nezodpovedá poistnému riziku a základ na výpočet a stanovenie výšky poistného bol nižší ako je objektívne ocenenie rizika.