Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Motocykel

Čo je motocykel?

Motocykel  je dvojkolesový dopravný prostriedok poháňaný motorom určený na prepravu jednej až dvoch osôb.

Kategória L

Podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách sa motocykle zaraďujú do kategórie L, ktorá označuje  motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky, sa ďalej člení na: 

1. malé motocykle, t. j. dvojkolesové vozidlá (kategória L1e) alebo trojkolesové vozidlá (kategória L2e) s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km/h a charakterizované

  • v prípade dvojkolesového vozidla motorom, ktorého zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora,

  • v prípade trojkolesového vozidla motorom, ktorého zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade zážihového motora alebo najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iného spaľovacieho motora, alebo najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

2.  motocykle, t. j. dvojkolesové vozidlá bez postranného vozíka (kategória L3e) alebo s postranným vozíkom (kategória L4e) vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h.

Okrem toho do kategórie L spadajú aj motorové trojkolky a štvorkolky