Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kombinované poistenie

Čo je kombinované poistenie?

Kombinované poistenie, známe aj pod označením združené poistenie, znamená poistenie viacerých rizík na jednej poistnej zmluve.

Kombinované poistenie v praxi

V praxi ide v prípade kombinovaného poistenia o zlúčenie viacerých rizík na jednej poistnej zmluve. Jedno riziko je spravidla základom poistenia a musí byť dojednané - napríklad živelné riziko v majetkovom poistení alebo úmrtie v životnom či úrazovom poistení. 

Kombinácia rizík môže byť:

  • pevná - bez možnosti výberu rizík,

  • voľná  - poistený si sám vyberá riziká podľa svojich potrieb.