Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kategória vozidla

Čo je kategória vozidla?

Kategória vozidla označuje rad vozidiel, ktoré majú rovnaké konštrukčné znaky. 

Rozdelenie vozidiel do kategórií

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách definuje tieto základné kategórie vozidiel:

  • kategória L - motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky,

  • kategória M - motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb,

  • kategória N - motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov,

  • kategória O - prípojné vozidlá,

  • kategória T - kolesové traktory,

  • kategória C  - pásové traktory,

  • kategória R - prípojné vozidlá traktorov,

  • kategória S - traktormi ťahané vymeniteľné stroje,

  • kategória P - pracovné stroje,

  • kategória V - ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií.

Kategórie vozidiel sa môžu ešte ďalej členiť na podkategórie.