Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kasko

Čo je kasko?

Kasko  alebo kasko poistenie je iný výraz používaný pre havarijné poistenie. Na rozdiel od PZP ide o typ dobrovoľného poistenia vozidla, ktorého princípom je nahradiť na škody majetku poisteného a kryje tiež iné vážne riziká: 

  • havária  -  z vlastného alebo cudzieho zavinenia, 

  • krádež  celého vozidla alebo jeho časti, 

  • vandalizmus - poškodenie auta úmyselným konaním tretej osoby; vlámaním sa alebo lúpežou;

  • živelné udalostí  - víchrica, krupobitie, záplava, požiar, pád stromu, zosuv pôdy a ďalšie.   

V rámci kaska je možné pripoistiť aj ďalšie doplnkové riziká, ako napríklad poškodenie čelného skla, stret so zverou, úraz posádky vozidla, pripoistenie batožiny a ďalšie. Štandardnou súčasťou kaska sú aj asistenčné služby, ktoré určené pre prípady nehôd, porúch, poškodenia alebo krádeže auta, prípadne pre iné problémy s pojazdnosťou vozidla.