Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kargo

Čo je kargo?

Kargo, známe tiež pod označením cargo, znamená poistenie prepravovaných zásielok proti poškodeniu alebo zničeniu pri vnútroštátnej alebo medzinárodnej preprave. 

Toto poistenie kryje riziko poškodenia, zničenia alebo straty zásielky náhodnou udalosťou počas jej prepravy všetkými druhmi dopravných prostriedkov na území celého sveta. Je teda určené pre fyzické alebo právnické osoby - vlastníkov zásielok, ktorí potrebujú, aby ich tovar prekonal riziká spojené s prepravou, a s tým súvisiacich finančných strát. 

Ako sa dá uzavrieť kargo?

Poistenie zásielok sa môže uzavrieť na:

  • na konkrétnu cestu  (jednorazovú prepravu), ktorá sa dojednáva iba pre jednu konkrétnu prepravu tovaru alebo 

  • vo forme rámcovej celoročnej zmluvy (hromadnú prepravu), pri ktorej sa poistenie dojednáva pre všetky prepravy vykonávané poistníkom, pričom tento je povinný začiatok a koniec jednotlivých prepráv priebežne nahlasovať poisťovateľovi. 

Doba trvania poistenia je spravidla počas celej doby prepravy zo skladu do skladu, vrátane nakládky, vykládky a ďalšej nevyhnutnej manipulácie a prípadného medziskladovania.