Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Inkasný príkaz

Čo je inkasný príkaz?

Inkasný príkaz  je pokyn, ktorým veriteľ alebo prijímateľ platby dá pokyn banke k platbe z účtu  dlžníka, resp. platiteľa platby. Banka tento príkaz zrealizuje len v prípade, že platiteľ jej predtým udelil súhlas s týmto prevodom voči konkrétnemu veriteľovi a výška inkasného príkazu nie je vyššia ako inkasný limit stanovený plati­teľom platby.

Inkasný príkaz na poistné

Inkaso je jedným z možných spôsobov platieb, ktorý sa uplatňuje aj pri poistení. Jeho podstatou je automatický a pravidelný bezhotovostný prevod peňazí v prospech účtu tzv. inkasanta, v tomto prípade poisťovne. 

Poisťovňa dá banke príkaz k platbe poistného z účtu poistníka. Banka platbu zrealizuje za predpokladu, že poistník jej udelil súhlas s prevodom a výška inkasného príkazu nie je vyššia ako inkasný limit, ktorý bol stanovený poistníkom.