Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Inkasný limit

Čo je inkasný limit?

Inkasný limit  je peňažná čiastka, do výšky ktorej je povolené inkaso voči danému veriteľovi alebo dodávateľovi. Podstatou inkasa je automatický a pravidelný bezhotovostný prevod peňazí v prospech účtu príjemcu platby, tzv. inkasanta.  

Inkasný limit pri poistení

Inkasný limit  sa uplatňuje aj pri inkase poistného. Poisťovňa dá banke príkaz k platbe poistného z účtu poistníka. Banka tento pokyn zrealizuje len v prípade, že poistník jej predtým udelil súhlas s týmto prevodom a výška inkasného príkazu nie je vyššia ako inkasný limit, ktorý bol stanovený poistníkom.