Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Individuálne poistenie

Čo je individuálne poistenie?

Individuálne poistenie je poistenie,  ktoré bolo dojednané poistnou zmluvou osobitne s každým jednotlivým poisteným. 

Pojem individuálne poistenie zahŕňa všetky poistné vzťahy, ktoré poistený uzatvára súkromne pre svoje individuálne potreby. Takéto poistenie, známe tiež ako súkromné alebo osobné poistenie, si poistený môže slobodne zvoliť a uzavrieť s poisťovňou podľa svojich potrieb. 

Jeho charakteristickým znakom je výpočet poistného na základe individuálnych kritérií (napríklad vek v čase uzavretia poistenia a podobne), na rozdiel od sociálneho, zdravotného či dôchodkového poistenia, ktoré je zákonom predpísané a vo svojej pôsobnosti jasne regulované.

Príklady individuálneho poistenia

Typickým príkladom individuálneho poistenia je poistenie osôb, ako napríklad produkty životného poistenia alebo súkromné varianty zdravotného poistenia, úrazového poistenia alebo dôchodkového poistenia. V oblasti majetkového poistenia spadá pod individuálne poistenie napríklad poistenie zodpovednosti za škodu alebo poistenie právnej ochrany.