Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Indexová doložka

Čo je to indexová doložka?

Indexová doložka je dodatok k poistnej zmluve, ktorý zaručuje každoročnú úpravu poistnej sumy a poistného podľa vývoja miery inflácie.  Toto zvýšenie sa týka nielen hlavnej poistky, ale súvisí tiež s rastom poistnej sumy u súvisiacich pripoistení. 

Ako sa realizuje prepočet?

Aktualizáciu poistného a poistnej sumy realizuje poisťovňa raz ročne, spravidla k dátumu výročia poistenia, teda k dátumu začiatku poistnej zmluvy. Zvýšenie pritom vypočíta na základe vývoja indexu spotrebiteľských cien v uplynulom roku, ktoré boli publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky.