Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Indexácia poistného

Čo je indexácia poistného?

Indexácia poistného znamená zvyšovanie poistného na základe rastu inflácie. S rastúcim poistným sa zároveň navyšuje aj poistná suma. 

Indexácia je teda istou formou  ochrany pred infláciou, keďže zvýšené poistné krytie pomôže poistenému zachovať hodnotu poistného plnenia v prípade vzniku poistnej udalosti. Uplatňuje sa pri neživotnom i životnom poistení. 

Ako funguje indexácia?

Poisťovne nerobia indexáciu povinne, a zvyšovanie poistnej sumy teda nie je automatické. Indexácia poistného sa vykonáva pri podpise zmluvy na základe súhlasu klienta, spravidla vo výročný deň začiatku poistenia. 

Jedenkrát ročne poisťovňa písomne upovedomí klienta o navýšení poistného o mieru inflácie. Táto sa určí na základe vývoja indexov spotrebiteľských cien v uplynulom roku, ktoré boli publikované Štatistickým úradom SR. S vyšším poistným sa zároveň navýši aj poistné krytie.