Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Hospitalizácia

Čo je hospitalizácia?

Hospitalizácia znamená nepretržitý pobyt pacienta v štátnom alebo súkromnom zdravotníckom zariadení z dôvodu lekársky nevyhnutného liečenia úrazu, prípadne choroby. Hospitalizovaní sú pacienti, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti po dobu minimálne 24 hodín.

Hospitalizácia a poistenie

Hospitalizácia v nemocnici následkom úrazu, dopravnej nehody alebo  choroby sú riziká, ktoré môžu byť poistené poistnou zmluvou spravidla v rámci životného poistenia, úrazového poistenia, cestovného poistenia do zahraničia alebo ako doplnkové poistenie (pripoistenie hospitalizácie). Zmyslom tohto poistenia je v prípade hospitalizácie zabezpečiť finančnú hotovosť v podobe denného odškodného. Poisťovateľ v prípade poistnej udalosti vyplatí takéto poistné plnenie za každý deň pobytu v nemocnici v zmysle poistných podmienok.