Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Horské poistenie

Čo je to horské poistenie?

Horské poistenie, známe aj pod názvami poistenie do hôr alebo turistické poistenie, je poistenie, ktoré pokrýva všetky náklady spojené so záchrannou akciou a lekárskym ošetrením,  ktoré vzniknú v dôsledku pohybu vo vysokohorskom prostredí. Súčasťou poistenia je aj zásah horskej služby,  ktorý bežné zdravotné poistenie nekryje.

Toto poistenie chráni nielen rekreačných turistov, ale je možné ho uzavrieť aj pre osoby, ktoré vykonávajú rizikové športy alebo činnosti, ako sú skialpinizmus, horolezectvo či iné adrenalínové športy. Horské poistenie je možné uzavrieť počas celého roka, a to v rozsahu od niekoľkých dní až po celoročné poistenie.  

Čo kryje poistenie do hôr?

Horské poistenie pokrýva najmä tieto základné situácie: 

  • vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby, ktorá sa nachádza v tiesni,

  • poskytovanie prvej pomoci osoby v tiesni,

  • preprava k najbližšiemu prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne priamo do zdravotníckeho zariadenia. 

Poistenie do hôr  platí iba na území Slovenska, a to vo všetkých horských oblastiach vrátane jaskýň a priepastí, kde horská služba vykonáva svoju činnosť. Sú to Belianske Tatry, Bukovské vrchy, Javorníky, Kremnické vrchy, Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy, Malá Fatra, Moravsko-sliezske Beskydy, Nízke Tatry, Pieniny, Slovenský raj, Stredné Beskydy, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry.