Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Havarijný komisár

Kto je havarijný komisár?

Havarijný komisár je znalec (fyzická alebo právnická osoba) poverený na zisťovanie príčin a rozsahu škôd, ktoré vznikli na motorových vozidlách, na prepravovaných zásielkách počas ich prepravy, na budovaných investičných celkoch a podobne.

Havarijný komisár zisťuje škody na základe zmocnenia poisťovateľom. Pre poisťovne, ale aj ďalšie subjekty, vykonáva kontrolné a likvidačné služby, napríklad: 

Po vykonanej obhliadke vystaví komisár havarijný certifikát, ktorý obsahuje údaje o príčine a rozsahu poškodenia predmetného objektu skúmania.