Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Havarijný certifikát

Čo je havarijný certifikát?

Havarijný certifikát je správa vystavená havarijným komisárom, ktorá obsahuje údaje o príčine a rozsahu poškodenia  skúmaného vozidla alebo iného objektu skúmania. 

Havarijný certifikát môže byť vystavený v stručnejšej alebo podrobnejšej verzii:

  • bez obhliadky - stručnejšia verzia havarijného certifikátu,

  • s obhliadkou  - obsahuje aj fotodokumentáciu, prípadne ďalšiu dokumentáciu. 

Na čo slúži havarijný certifikát?

Na základe vystaveného havarijného certifikátu poskytuje poisťovňa, s ktorou má poistený uzatvorenú poistnú zmluvu, finančnú náhradu, resp. poistné plnenie.