Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Havarované vozidlo

Čo je havarované vozidlo?

Havarované vozidlo je vozidlo, ktoré bolo poškodené alebo zničené v dôsledku dopravnej nehody

Zákonné povinnosti pre havarované vozidlá

Podľa zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke platí od 1. januára 2020 pre prevádzkovateľov vozidiel kategórií M1 a N1, teda všetky osobné vozidlá všetkých ročníkov, povinnosť:

  • podrobiť odstráneniu vzniknutých chýb pri závažnejších dopravných nehodách alebo škodových udalostiach výhradne v certifikovaných servisoch. Takáto povinnosť vzniká v tých prípadoch, keď pri havárii došlo k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov na vozidle, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy;

  • následne bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo pravidelnej technickej kontrole mimo ustanovených lehôt.

Prevádzka havarovaného vozidla v prípade, že došlo k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov, je pozastavená, kým sa vozidlo nepodrobí odstráneniu chýb v certifikovanom mieste opravy a následnej technickej kontrole. Iná osoba ako certifikovaný servis na takomto vozidle odstraňovať chyby nesmie.