Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Formy poistenia

Čo sú formy poistenia?

Forma poistenia vyjadruje spôsob, akým poistenie vzniklo. Na Slovensku sa poistenie vykonáva v niekoľkých formách poistenia:

1. zákonné poistenie  - poistenie, ktoré vzniká na základe zákona, pričom obsah poistenia, poistné a výška poistného plnenia sú stanovené právnym predpisom (napríklad zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a podobne);


2. zmluvné poistenie  - poistenie, ktoré sa uzatvára zmluvou na povinnej alebo dobrovoľnej báze:

  • povinné zmluvné poistenie -  poistenie, pri ktorom povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu vyplýva zo zákona alebo iných nariadení (napríklad PZP, poistenie profesijnej zodpovednosti),

  • dobrovoľné zmluvné poistenie - poistenie, ktoré poistník uzatvorí dobrovoľne na základe zmluvy (napríklad havarijné poistenie, životné poistenie, poistenie domácnosti a podobne).