Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Finančná škoda

Čo je finančná škoda?

Finančná škoda je škoda na majetku vyjadrená v peniazoch. Škoda môže byť spôsobená nielen na majetku (tzv. vecná škoda), ale aj na zdraví alebo na živote, prípadne následná škoda. 

Rozoznávame pritom:

  • čistá finančná škoda - škoda vyjadriteľná v peniazoch, ktorá nevznikla následkom poškodenia, zničenia veci, škody na živote alebo zdraví,

  • následná finančná škoda - škoda vyjadriteľná v peniazoch, ktorá je priamym následkom poškodenia, zničenia veci, škody na živote alebo zdraví. Označuje sa aj ako ušlý zisk.