Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Čo je Európsky preukaz zdravotného poistenia? 

Európsky preukaz zdravotného poistenia je doklad, na základe ktorého má poistenec prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v štátnych zdravotných zariadeniach, ak sa dočasne nachádza v jednom z 27 členských štátov Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo Švajčiarsku, a to za tých istých podmienok a za rovnakú cenu ako osoby poistené v danej krajine. 

Kryté a nekryté nároky

Európsky preukaz zdravotného poistenia garantuje poistenému nevyhnutné ošetrenie v nemocnici alebo v ambulancii, ak ide o akútny stav, napríklad  pri chorobe, úraze, počas neplánovaného pôrodu, očkovania, operačného zákroku (prasknutý žalúdočný vred, zápal slepého čreva a ďalšie). Kryté sú aj dávky poskytované v súvislosti s chronickými alebo existujúcimi chorobami (dialýza, oxygenoterapia a podobne).

V porovnaní s komerčným cestovným poistením tento preukaz nekryje:

  • náklady za spoluúčasť poistenca,

  • náklady na prevoz na Slovensko a repatriáciu,

  • náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia.

Európsky preukaz poistenca vydáva poistencom bezplatne zdravotná poisťovňa, u ktorej má poistenec uzatvorené verejné zdravotné poistenie.