Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Druh vozidla

Čo je druh vozidla?

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke definuje dva základné druhy vozidiel - cestné a zvláštne vozidlá. Každý druh vozidla sa dá začleniť do príslušnej kategórie vozidiel. 

Cestné vozidlá

Cestné vozidlo je motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na prevádzku v cestnej premávke, určené na prepravu osôb, zvierat alebo tovaru. Cestné vozidlá sa ďalej členia na tieto základné druhy:

 • dvojkolesové vozidlá, trojkolesové vozidlá a štvorkolky,

 • osobné vozidlá,

 • autobusy,

 • nákladné vozidlá,

 • špeciálne vozidlá,

 • prípojné vozidlá,

 • ostatné cestné vozidlá.

Zvláštne vozidlá

Zvláštne vozidlo je motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na iné účely ako na prevádzku v cestnej premávke, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke. Zvláštne vozidlá sa členia na tieto základné druhy:

 • kolesové traktory,

 • pásové traktory,

 • prípojné vozidlá za traktory,

 • ťahané vymeniteľné zariadenia za traktory,

 • pracovné stroje samohybné,

 • pracovné stroje nesené,

 • snežné skútre,

 • ostatné zvláštne vozidlá.