Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Doživotné vyplácanie

Čo je doživotné vyplácanie?

Doživotné vyplácanie alebo doživotná renta je vykonávanie platby v prospech poisteného až do jeho smrti. 

Kedy sa vypláca doživotná renta?

V oblasti poistenia sa doživotná renta vypláca v prípade, že poistený utrpí doživotnú zdravotnú ujmu. Môže ísť napríklad o dopravnú nehodu či inú nehodu, následkom ktorej došlo k trvalým následkom úrazu či invalidite. 

Doživotná renta sa spravidla vypláca z úrazového poistenia (napríklad úrazového poistenia vodiča) a jej výška sa určuje podľa tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov úrazu konkrétnej poisťovne. V poistných podmienkach je stanovené, akú minimálnu hodnotu musia trvalé následky dosiahnuť, aby nárok na doživotnú rentu vznikol. Príklad: nárok na doživotnú rentu vzniká, ak trvalé následky úrazu boli podľa hodnotiacej tabuľky ohodnotené na min. 50 %.