Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Dodatočná výbava vozidla

Čo je dodatočná výbava vozidla?

Dodatočná výbava vozidla je výbava vozidla, ktorá bola nainštalovaná samostatne a neskôr, ako bolo vozidlo prvýkrát predané. Dodatočná výbava a príslušenstvo môžu byť umiestnené tak v interiéri, ako aj v exteriéri vozidla. 

Stretávame sa tiež s pojmom doplnková výbava vozidla, ktorou sa rozširuje základná výbava vozidla. Takáto výbava je pevne spojená s vozidlom alebo natrvalo zapojená na elektrickú sieť vozidla. Sú to napríklad klimatizácia, ťažné zariadenie, LED svetlomety, parkovacia kamera, rôzne asistenčné systémy a mnohé ďalšie. 

Poistenie dodatočnej výbavy vozidla

V prípade poistenia vozidla musí byť takáto výbava uvedená v poistnej zmluve a byť zdokladovaná dokladmi, ktoré sú prílohou poistnej zmluvy, inak sa na ňu poistenie nevzťahuje.