Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Devízový rezervný fond

Čo je devízový rezervný fond?

Devízový rezervný fond definuje vyhláška Ministerstva financií č. 21/1993 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov. Poisťovňa vytvára štyri druhy fondov: 

  • základný rezervný fond,

  • fond zábrany škôd,

  • fond rezerv poistného,

  • devízový rezervný fond.

Devízový rezervný fond ako technická rezerva je dlhodobý zdroj krytia záväzkov vyplývajúcich z poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti, z ktorej vyplýva povinnosť poskytovať poistné plnenie v zahraničnej mene. Tento fond sa používa na krytie rozdielu medzi devízovými príjmami a výdavkami v bežnom roku, ktoré súvisia s poisťovacou alebo zaisťovacou činnosťou.

Z čoho sa tvorí devízový rezervný fond?

Devízový rezervný fond sa tvorí z devízových príjmov z poisťovacej a zaisťovacej činnosti vykonávanej na základe devízového povolenia príslušného devízového orgánu.