Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Cudzozemský vodič

Kto je cudzozemský vodič?

Cudzozemský vodič je fyzická osoba s vodičským oprávnením vydaným v  zahraničí.  Cudzozemský vodič je povinný pri jazde na území Slovenskej republiky v prípade kontroly alebo nehody predložiť doklad o zaplatení poistenia zodpovednosti, ktorá je platná na území SR, ak je vodič podľa osobitného predpisu povinný takýto doklad mať pri sebe. 

Ak z akýchkoľvek dôvodov na Slovensku neplatí PZP cudzozemského vodiča uzatvorené doma, je povinný uzavrieť tzv. hraničné poistenie. Takéto poistenie sa uzatvára na celú dobu prevádzky na Slovensku, minimálne však na 15 dní.