Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Čestné vyhlásenie

Čo je čestné vyhlásenie?

Čestné vyhlásenie, často nesprávne používané aj v podobe  čestné prehlásenie, je dokument vystavený na základe slobodnej vôle fyzickej alebo právnickej osoby, v ktorom dobrovoľne vyhlasuje konkrétne tvrdenie o určitých veciach alebo skutočnostiach.

Kedy sa čestné vyhlásenie používa?

Čestné vyhlásenie sa v poisťovníctve používa napríklad v prípade, že poisťovňa nevyžaduje doklad o bezškodovom priebehu z predchádzajúcej poisťovne, ale postačí jej čestné vyhlásenie o bezškodovom priebehu.